top of page

Veri Koruma Bildirimi

TheMayFive Hotel olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu Gizlilik Politikası, hangi verileri topladığımızı, nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklamayı amaçlamaktadır. Topladığımız bilgilerin sadece içsel amaçlar için kullanılacağını ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını size garanti ediyoruz. Sorularınız veya endişeleriniz varsa, her zaman dostane personelimize başvurabilirsiniz.

 

Gizlilik Politikası


1. GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN AMACI
TheMayFive ("TheMayFive"), web sitesi ziyaretçilerinin ve mobil uygulama kullanıcılarının (bundan sonra her ikisi "Kullanıcılar" olarak anılacaktır) gizliliğine ve kişisel verilerinin korunmasına büyük bir önem verir. Başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğu mevzuat hükümlerine riayet ederek her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, Kullanıcı'ların kişisel verilerinin nasıl işlendiğini, veri güvenliğinin nasıl sağlandığını ve Kullanıcı'ların sahip olduğu hakları açıklamayı amaçlar.

Kullanıcılar, TheMayFive web sitesini ve mobil uygulamasını kullanarak kişisel verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda açıklandığı şekilde işlenmesine rıza göstermektedir. Başkasına ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, veri sahibinin rızasının alındığı ve bilgilendirme yapıldığı varsayılır. Eğer kişisel verilerinizin bu şekilde toplanmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını kabul etmiyorsanız, lütfen TheMayFive web sitesini ve mobil uygulamasını kullanmayınız.

TheMayFive, üçüncü kişilere ait internet sitelerine, portallara veya mobil uygulamalara bağlantılar verebilir. Ancak, TheMayFive, bu sitelerin gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
A. GENEL İLKELER
TheMayFive, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden elde ettiği kişisel verileri işlerken Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen aşağıdaki genel ilkelere uyar:
1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma
3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
Genel ilkelere ilişkin daha fazla bilgiye TheMayFive Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

B. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
TheMayFive, Kullanıcı kişisel verilerini Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işler:
1. Konaklama İşlemleri: Kişisel veriler, konaklama işlemlerinin tamamlanması ve yönetilmesi amacıyla işlenir. Rezervasyon onayları, iptalleri veya değişikliklerini iletmek ve web sitesi ile mobil uygulamanın verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak da bu amaç kapsamındadır.
2. Müşteri Hizmetleri: Rezervasyon işlemlerini kolaylaştırmak ve hizmet taleplerini karşılamak amacıyla müşteri hizmetleri sunulur. İletişim sırasında paylaşılan kişisel veriler, talepleri yanıtlamak için işlenir.
3. Üye Hesabı İşlemleri: TheMayFive’a üye olarak rezervasyonlarınızı, bülten tercihlerinizi ve arama tercihlerinizi yönetmek mümkündür. Üye hesabı oluşturmanız halinde kişisel verileriniz, üye hesabınızı en iyi şekilde kullanmanız için işlenir.
4. İletişim: TheMayFive, sizinle çeşitli amaçlarla iletişime geçebilir, rezervasyon işlemlerini tamamlar, hatırlatmalar ve uyarılar gönderir ve gönderdiğiniz talepleri yanıtlar.
5. Hukuki Yükümlülükler: Kişisel veriler, çevrimiçi kullanıcı verilerinin ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesi ve idari/adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin yanıtlanması gibi yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla işlenebilir, aktarılabilir ve saklanabilir.
6. Uyuşmazlıkların Çözümü: TheMayFive, uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak ve yasal yükümlülüklerini ispatlamak amacıyla kişisel verileri saklayabilir ve yetkili mahkemelere veya diğer kamu otoritelerine aktarabilir.
7. Pazarlama: Kişisel veriler, TheMayFive ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, önerileri ve tekliflerin gönderilmesi amacıyla işlenebilir. Reklamlar, promosyonlar ve diğer ticari iletişimler, TheMayFive veya işbirliği yapılan partnerler aracılığıyla gönderilebilir.
8. Anketler ve İstatistiksel Analizler: İletişim kurduğunuzda, web sitesini veya mobil uygulamayı kullandığınızda veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde, belirli kişisel veriler toplanabilir ve işlenebilir. Bu bilgiler, istatistiksel analizler, anketler veya

 piyasa araştırmaları için kullanılabilir. Bu tür işlemler, anonim veya işlenmiş veriler kullanılarak gerçekleştirilir ve sonuçlar sadece toplu veri analizleri için kullanılır.
TheMayFive, kişisel verilerinizi işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işler. Kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilmeyen başka bir amaçla kullanılmaz.

C. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ
TheMayFive, kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda açıklandığı ve yasal olarak izin verildiği şekilde kullanır. Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda sınırlı bir süreyle saklanır. Kişisel verileriniz, saklama süresi boyunca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla saklanabilir. Saklama süresi sona erdikten sonra kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI
TheMayFive, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla sınırlı bir şekilde paylaşabilir:
1. Hizmet Sağlayıcılar: TheMayFive, hizmet sağlayıcıları ile çalışabilir ve kişisel verilerinizi bu sağlayıcılara aktarabilir. Bu sağlayıcılar, TheMayFive web sitesinin ve mobil uygulamasının işletilmesi, güncellenmesi, bakımı ve geliştirilmesi amacıyla hizmet sunan şirketler olabilir.
2. TheMayFive İşbirliği Yaptığı İş Ortağı veya İşletmeler: TheMayFive, işbirliği yaptığı iş ortakları veya işletmeler ile kişisel verilerinizi paylaşabilir. Örneğin, TheMayFive web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapılan rezervasyonlar sırasında, seyahat acenteleri, oteller ve diğer konaklama işletmeleri ile paylaşılabilir.
3. Yasal Yükümlülükler: TheMayFive, kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ilgili idari veya adli makamlar ile paylaşabilir.
4. Mahremiyet ve Güvenlik: TheMayFive, kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, kötüye kullanımına veya yetkisiz değiştirilmesine karşı korumak için yetkilendirilmiş personel veya güvenlik kurumlarına aktarabilir.
5. Reklam ve Pazarlama: Kişisel verileriniz, TheMayFive ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve reklamı amacıyla işbirliği yapılan pazarlama ortaklarına veya reklam ağlarına aktarılabilir. Bu tür paylaşımlar, Kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve daha ilgi çekici teklifler sunmak amacıyla gerçekleştirilebilir.
Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla ve yukarıda açıklanan paylaşımlarla sınırlı olmak üzere, yasal düzenlemelere uygun bir şekilde ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla paylaşılabilir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
TheMayFive, kişisel verilerinizi korumak için uygun güvenlik önlemlerini alır. Kişisel verilerinizin yetkisiz erişime, ifşa edilmesine, değiştirilmesine veya yok edilmesine karşı korunmasını sağlamak için aşağıdaki önlemler alınır:
1. Veri Erişim Kontrolleri: Kişisel verilere sadece yetkili personel ve işbirliği yapanlar tarafından erişilebilir. Bu kişiler, işleme yetkilendirmeleri gerektiren iş gereksinimleri doğrultusunda kişisel verilere erişim iznine sahip olurlar.
2. Güvenlik Yazılımları ve Donanımları: TheMayFive, kişisel verilerinizi saklama ve işleme altyapısını korumak için güvenlik yazılımları ve donanımları kullanır.
3. Veri Şifreleme: Kişisel veriler, iletişim sırasında ve depolama aşamasında şifrelenir. Bu, verilerin yetkisiz kişiler tarafından anlaşılmasını veya çalınmasını zorlaştırır.
4. Güvenlik Değerlendirmeleri: TheMayFive, düzenli güvenlik değerlendirmeleri ve güvenlik açıkları taramaları yaparak veri güvenliğini izler ve iyileştirir.
Ancak, İnternet üzerinden iletişim veya veri depolama işlemleri %100 güvenli değildir ve herhangi bir güvenlik ihlali riski taşır. Bu tür bir olayın meydana gelmesi durumunda, TheMayFive, ilgili veri ihlalini derhal tespit etmeye ve durumu ilgili veri denetim otoritelerine ve Kullanıcı’lara bildirmeye yönelik yasal yükümlülüklerini yerine getirecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM VE KONTROL
Kişisel verilerinizle ilgili belirli haklara sahipsiniz. Bu haklar, kişisel verilere erişim, düzeltme, silme, işleme itiraz etme ve taşınabilirlik haklarını içerebilir. Bu hakları kullanmak için TheMayFive ile ileti

şime geçebilirsiniz. İsteklerinizi işleme koymak için kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir.
Ayrıca, size tanıtım amaçlı pazarlama iletişimi gönderdiksek, herhangi bir zamanda bu tür iletişimi almamak için abonelikten çıkma seçeneğine sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin rızanızı her zaman geri çekebilirsiniz. Ancak, verilerinizin işlenmesine ilişkin rızanızı geri çekmeniz, daha önce verilerin işlenmesi temelinde geçerliliği olan işlemleri etkilemez.

6. ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİ
TheMayFive, 18 yaşın altındaki kişilerin kişisel verilerini kasıtlı olarak toplamaz. 18 yaşın altındaysanız, kişisel verilerinizi TheMayFive ile paylaşmadan önce bir yetişkinin izni veya onayı gerekebilir. Yetişkinlerin, çocuklarının kişisel verilerinin TheMayFive ile paylaşılmasını önlemeleri önemlidir.

7. BAĞLANTILAR DIŞINDAKİ WEB SİTELERİ
TheMayFive web sitesi veya mobil uygulaması, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriklerinden sorumlu değiliz. Bu web sitelerini ziyaret ettiğinizde, ilgili web sitelerinin kendi gizlilik politikalarına göre hareket ettiğini unutmayınız. Kişisel verilerinizi üçüncü taraf web siteleri üzerinden sağladığınızda, verileriniz o web sitesinin gizlilik politikalarına tabi olacaktır.

8. BU GİZLİLİK POLİTİKASININ DEĞİŞTİRİLMESİ
TheMayFive, bu Gizlilik Politikası’nı zaman zaman güncelleyebilir. Değişiklikler web sitemizde yayınlandığında yürürlüğe girecektir. Gizlilik Politikası’nda önemli değişiklikler yapılması durumunda, ilgili değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihi belirtmek amacıyla web sitemizde veya mobil uygulamamızda sizi bilgilendirebiliriz. Lütfen Gizlilik Politikamızı düzenli olarak gözden geçirin. Bu Gizlilik Politikası’nda yapılan herhangi bir değişiklik, değişiklikler web sitemizde yayınlandığı tarihten itibaren sizin için bağlayıcı olacaktır.

9. İLETİŞİM
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınız, yorumlarınız veya bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir endişeniz varsa, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin:
E-posta: info@themay5.com
Telefon: +90 544 739 04 90
Posta: SIĞACIK MAH. 137/25 SK. NO: 46 SEFERİHİSAR/ İZMİR


TheMayFive, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin sorularınıza veya endişelerinize yanıt vermekten mutluluk duyacaktır.


Bu Gizlilik Politikası en son 05/10/2023 tarihinde güncellenmiştir.

bottom of page